เลือกหน้า

เกี่ยวกับเรา

About Pai zipline

ปายซิปไลน์

97/1​ Moo.5 T.Thungyoa A.Pai Maehongson​ 58130​

Open​ 8.00​ a.m.-5.00 p.m.

กิจกรรมซิปไลน์ หรือโหนสลิง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพราะถือว่าการท่องเที่ยวผจญภัยแบบ zipline เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ตื่นเต้น ผจญภัย และได้รับสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

บริษัท ปายซิปไลน์ จำกัด จึงได้จัดทำโปรแกรม ซิปไลน์ในธรรมชาติ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ต้นมะม่วงป่า อายุกว่า 100 ปี และฐานที่มีความยาวมากกว่า 550 เมตร ท่ามกลางขุนเขาและเนินเขาที่งดงาม ตามเอกลักษณ์ของ
อำเภอ ปาย อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ สัตว์เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชนเผ่าและชุมชนคนอำเภอปาย มีการบริการโดยทีมงานมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยระดับ สากลที่ผ่ามาตรฐานของสมาคมเครื่องเล่นระดับโลก

กิจกรรมซิปไลน์ หรือโหนสลิง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพราะถือว่าการท่องเที่ยวผจญภัยแบบ zipline เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ตื่นเต้น ผจญภัย และได้รับสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

ปายซิปไลน์

95 Thung Yao, Pai District, Mae Hong Son 58000 

กิจกรรมซิปไลน์ หรือโหนสลิง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพราะถือว่าการท่องเที่ยวผจญภัยแบบ zipline เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ตื่นเต้น ผจญภัย และได้รับสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

บริษัท ปายซิปไลน์ จำกัด จึงได้จัดทำโปรแกรม ซิปไลน์ในธรรมชาติ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ต้นมะม่วงป่า อายุกว่า 100 ปี และฐานที่มีความยาวมากกว่า 550 เมตร ท่ามกลางขุนเขาและเนินเขาที่งดงาม ตามเอกลักษณ์ของ
อำเภอ ปาย อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ สัตว์เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชนเผ่าและชุมชนคนอำเภอปาย มีการบริการโดยทีมงานมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยระดับ สากลที่ผ่ามาตรฐานของสมาคมเครื่องเล่นระดับโลก

กิจกรรมซิปไลน์ หรือโหนสลิง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพราะถือว่าการท่องเที่ยวผจญภัยแบบ zipline เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ตื่นเต้น ผจญภัย และได้รับสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง